Skiss som visar hur byggnad 46 kommer se ut.

Byggprojekt

Att utveckla hälso- och sjukvården i Blekinge innebär inte bara att utveckla arbetssätt och teknik. Vi behöver också bygga nya lokaler och anpassa och modernisera de vi redan har.

Region Blekinge kommer att satsa närmare 2,9 miljarder kronor i fastigheter mellan åren 2022 och 2026. Den största delen, 1,8 miljarder kronor, kommer att gå till nybyggnationer. Inte minst kommer det att märkas att det händer saker på sjukhusområdena i länet. Men även andra områden berörs.

Störst behov av upprustning har sjukhuset i Karlskrona. Region Blekinge planerar att uppföra ett antal nya byggnader på området inom en tioårsperiod. På sjukhuset i Karlshamn kommer ett antal ombyggnationer att genomföras.

Planer och projekt

Hjälpte informationen på sidan dig?