Vårdpersonal som opererar med hjälp av robot.

Vi samlar viss vård till färre platser – det ger bättre kvalitet

Nu tydliggör vi vårdens innehåll och utformning. I framtiden kommer mycket av vården att ges närmare invånaren, inom den nära hälso- och sjukvården samtidigt som viss vård kommer att ges på färre platser. Det betyder att du får åka lite längre inom länet men också utanför länet för att få denna sjukvård. Oavsett var du bor i länet kommer du alltid ha tillgång till rätt vård, samtidigt som den håller en god kvalitet.

Att samla viss vård på färre platser kallas också koncentration av vård. Oftast är anledningen att det behövs särskild kompetens för att ge denna typ av vård så att den håller hög kvalitet. Det kan också vara så att denna vård kräver särskild utrustning som inte finns överallt. Ju ovanligare sjukdom eller skada, desto färre sjukhus har möjlighet att utveckla och behålla specialistkunskapen. Det är en utveckling som pågår i hela landet.

Samtidigt som viss vård kommer att bedrivas utanför länet så kommer Region Blekinge också att ha ett eller flera specialistområden och inom dem ta emot patienter från andra län. Redan i dag kommer exempelvis patienter från Kronobergs län med hjärt- och kärlsjukdomar till Blekingesjukhuset.

Blekinge kommer även i framtiden att ha två sjukhus, ett i Karlshamn och ett i Karlskrona. Men precis som i dag kommer det inte att vara exakt samma vård och avdelningar på de båda sjukhusen. Innehåll och utformning av vården på sjukhusen kommer att ses över med patientens process som grund.

Landstingsstyrelsen, idag regionstyrelsen, beslutade i januari 2018 om vilka områden det fortsatta arbetet med koncentration av vård i Blekinge ska fokusera på. Det är ännu inte bestämt vilken vård som ska koncentreras eller till vilka platser.

Områdena är:

  • Samarbete inom Region Blekinge och med andra regioner och vårdaktörer för att möta och underlätta patientens samlade behov.
  • En samordnad hållbar akutsjukvård.
  • Profilområden som gör Region Blekinge attraktivt även för invånare i andra regioner.
  • En intern struktur i Region Blekinge som stöder patientens process.
  • Verksamhet som ska bedrivas i samverkan med andra utanför Region Blekinge.
Hittade du informationen du sökte?