Sammanträdesplan 2022

Här kan du se när Region Blekinges politiska instanser sammanträder under år 2022.

Länk till regionfullmäktiges sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till regionstyrelsens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till kultur och bildningsnämndens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till tandvårdsnämndens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till trafiknämndens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till regionala utvecklingsnämndens sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till samverkansnämnden i Blekinge sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till regionala samverkansrådet sammanträden 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden 2022

Sammanträdesdatum: 22 februari, 17 maj, 14 juni, 20 september och 6 december.

Regionstyrelsens arbetsutskott 2022

Sammanträdesdatum: 12 januari, 19 januari, 16 februari, 2 mars, 9 mars, 23 mars, 13 april, 4 maj,
25 maj, 1 juni, 15 juni, 24 augusti (inställt), 14 september, 21 september, 29 september, 5 oktober,
19 oktober, 9 november, 24 november och 14 december.

Regionstyrelsens folkhälsoutskott 2022

Sammanträdesdatum: 15 februari, 15 mars, 6 maj (inställt), 7 juni,
6 september (inställt), 25 oktober och 5 december.

Regionstyrelsens personalutskott 2022

Sammanträdesdatum: 18 januari, 22 februari, 12 april, 31 maj, 13 september (inställt),
27 september, 18 oktober och 29 november.

Regionstyrelsens serviceutskott 2022

Sammanträdesdatum: 20 januari, 4 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 15 september,
27 september (inställt), 11 oktober och 1 december.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2022

Sammanträdesdatum: 25 januari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 8 september, 25 oktober,
15 november (inställt) och 1 december.

Funktionsstödsrådet 2022

Sammanträdesdatum: 28 februari, 23 maj, 17 oktober och 12 december.

Pensionärsrådet 2022

Sammanträdesdatum: 10 mars, 12 maj, 22 september och 10 november.

Ungdomsrådet 2022

Sammanträdesdatum: 22 februari, 12 april, 14 juni, 28 september och 7 december.

Hjälpte informationen på sidan dig?