Regionala kultur- och fritidsmedel

Hos Region Blekinge går det att söka projektmedel och produktionsstöd som bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge.

Det ska var intressant för en stor del av regionen, nya former av samverkan samt projekt som har målgrupp barn och unga prioriteras. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020.

Mer information om att söka kulturmedel.

Hittade du informationen du sökte?