2 oktober 2023 till 31 oktober 2023 kl. 00.00-00.00

Slöjd 2024

Sök projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Ansökan öppen 2-31 oktober

Sök pengar till en förstudie eller ett genomförandeprojekt i utlysningen SLÖJD 2024.
Ansökan är öppen 2-31 oktober 2023 och avser projekt som ska genomföras under 2024.

I denna utlysning kan bidrag till förstudier samt utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande sökas.

Det övergripande syftet med utlysningen är att göra slöjd tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Prioritering inför 2024
Nämnden kommer i bedömningsarbetet inför SLÖJD 2024 att prioritera ansökningar som inriktas på arrangörskap och kuratering för att stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analyseras och tar plats i den rikhaltiga flora av publiceringsformer som existerar inom området slöjd och kulturhantverk. Nämnden ser gärna att projekt kopplas till att vidga slöjdens infrastruktur. Resultatet av projektet ska dokumenteras i ett format som är tillgängligt.

Läs mer på nfh.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?