En dubbeldäckarbuss åker längs en väg med träd i bakgrunden.

Kollektivtrafik

Region Blekinge har det strategiska ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att upphandla, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken.

Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken. Mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken för de kommande åren och för utvecklingen på sikt finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som bereds av trafiknämnden och beslutas av regionstyrelsen.

I övrigt finns kommersiell trafik som du kan läsa om på trafikföretagens hemsidor. Trafikföretag som vill starta kommersiell trafik i Blekinge anmäler det till Region Blekinge, läs mer via länk i menyn.

Region Blekinge hanterar också tillstånd för färdtjänst i Blekinge.

Hjälpte informationen på sidan dig?