En skärgårdsbåt å vattnet med skärgården i bakgrunden, en solig sommardag.

Besöksnäring

Region Blekinge har det regionala ansvaret för frågor som rör besöksnäringen i regionen.

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för en god utveckling av besöksnäringen i Blekinge. De huvudsakliga uppgifterna är att i samverkan med de lokala turistorganisationerna, aktörer inom näringen och nationella organ arbeta med utvecklingen produkter och företag inom besöksnäringen. Region Blekinge initierar regionala projekt, samlar in och analyserar regional statistik och är den regionala företrädaren gentemot nationella organ.

Region Blekinge jobbar även med omvärldsbevakning, kompetenshöjande åtgärder, främja utvecklingen av boknings- och informationsplattformen visistblekinge.se samt att samverka med marknadsbolaget VisitBlekinge AB (svb).

Hjälpte informationen på sidan dig?