Bredband och digitalisering

Region Blekinge samordnar digitaliseringsfrågor på regional nivå.

En helt utbyggd och tillgänglig digital infrastruktur är en förutsättning för digital omställning.

Region Blekinge samverkar med Blekinges kommuner, länsstyrelsen i Blekinge, bredbandsaktörer och myndigheter i Sverige för att ge bättre möjligheter till en tillgänglig och fullt utbyggd digital infrastruktur.

Region Blekinge är medlem i Regionsamverkan Sydsverige som är ett samverkansorgan mellan regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne där digital infrastruktur och digital omställning är ett av de strategiska områden som samverkansorganet arbetar med.

Projektet 100-till-100

Region Blekinge driver projektet 100-till-100, som främst är en stödresurs för ökad kunskap och kartläggning av digital infrastrukturs utbyggnad i hela länet. Projektets övergripande mål är att Blekinges attraktionskraft för företag, invånare och fritidshusägare ska förbättras och det digitala utanförskapet ska minska. Projektmålet är att antal anslutningar till snabbt bredband i Blekinge ska öka med 10 procent.

Nuläge

Effekterna av pandemin som social distansering och hemarbete har resulterat i att den digitala omställningen tagit stora kliv framåt. Stora delar av befolkningen i länet har börjat använda flera digitala tjänster. Mycket talar för att beteendeförändringarna helt eller delvis kommer att fortsätta. Förutsättningar är en tillgänglig och väl utbyggd digital infrastruktur.

Post- och Telestyrelsens bredbandskartläggning i oktober 2020 visade att Blekinge fortfarande är en av de regioner i landet med lägst anslutningsgrad till snabbt bredband, främst utanför tätorterna.

Kunskapsförstärkande insatser

Projektets fokus är kunskapsuppbyggnad genom att ge stöd till förtroendevalda och ledande tjänstemän inom Region Blekinge och våra fem kommuner för att skapa förutsättningar för en digital omställning i Blekinge. Det förväntas på lång sikt bidra till att den regionala förmågan och digitala ledarskapet i Blekinge stärks och att aktörerna proaktivt kan göra konkreta åtgärder.

En av flera stödinsatser är ta fram analyser om förutsättningarna i vårt län. Ge underlag från geografiska informationssystem (GIS) med beräkningar och analyser inom flera områden.

Samverkan med projektet Öppna upp Blekinge Länk till annan webbplats., som tillgängliggör digital information för att kunna utveckla olika delar i en digital omställning. Här stödjer projektet med kunskaps- och informationsinsatser till kommuner, bredbandsaktörer och invånare som ännu inte anslutit sig till snabbare bredband, för att antalet anslutningar till snabbt bredband ska öka med 10 procent.

En informationsinsats sedan tidigare, är en guide för de som behöver ta första steget i den digitala omställningen. Foldern är framtagen i projektet Digitala Blekinge tillsammans med intressenter inom pensionärsorganisationer, bibliotek och omsorg. Läs och ladda ner foldern. Länk till annan webbplats.
Kontakta gärna Vivi-Anne Bengtsson om du vill ha en tryckt folder.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?