En inzoomad bild på en kvinna som skrattar och tittar på någon utanför bilden.

Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning är avgörande för Blekinges arbetsgivare och för den regionala tillväxten. Det stärker Blekinge som en attraktiv plats för arbete och yrkesliv och för arbetsgivare att verka och etablera sin verksamhet i.

Kompetens en viktig tillväxtfråga.

För att på bästa sätt arbeta för att de arbetsgivare som finns i Blekinge hittar arbetskraft att rekrytera med kompetens som behövs, att arbetsgivare kan vidareutbilda de redan anställda så att man bibehåller konkurrenskraft och för att de som ska välja utbildning och arbetssområde inför framtiden har de bästa förutsättningarna krävs att utbildingsaktörer, arbetsgivare och offentliga verksamheter samverkar.

I Blekinge finns alla förutsättningar för detta med aktiva aktörer inom många områden och bra samverkan.

Kompetensplattform

Det är viktigt att stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Region Blekinge har i uppdrag av regeringen ansvar för att driva och vidareutveckla en regional kompetensplattform. Det är en plattform för samverkan gällande kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

De regionala kompetensplattformarna ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.


Hjälpte informationen på sidan dig?