Blekinges intäktsbas

Intäktsbasen är de verskamheter som drar in intäkter från omvärlden till Blekinge. Ett nytt jobb i intäktsbasen leder till att fler personer kan leva och verka i Blekinge. Tillverkningsindustrin utgör 57 procent av intäktsbasen, privat tjänstesektor 24 procent och statlig sektor 19 procent. Intäktsbasen i Blekinge minskar, allt färre arbetar med att producera varor och tjänster som säljs eller finansieras utanför Blekinge. Detta är en trend som behöver vändas.

Film om Blekinges intäktsbas.

Hjälpte informationen på sidan dig?