Cross innovation lab i Blekinge och Skåne

Region Blekinge och Region Skåne har fått medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden till en förstudie. Genom att använda de kompetenser som finns inom de kulturella och kreativa näringarna kan nya innovationsstrukturer utvecklas och testas.

I förlängningen ska de nya strukturerna främja konkreta lösningar i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

I projektet kommer vi att utgå från en modell som kallas Cross Innovation Lab. Det är en regional tillämpning av en etablerad innovationsmetodik från Hamburg. Syftet är att snabba på innovationsprocesser och hitta nya lösningar på framtidens utmaningar.

Tid och omfattning

Labbet genomförs under hösten 2022 och innhåller tre obligatoriska träffar: 9 september, 20 oktober och 22 november. Sista ansökningsdag är den 21 juni. Beslut om vilka företag/organisationer som erbjuds möjlighet att delta i projektet tas senast 30 juni.

Vi söker företag som vill vara med i pilotprojektet

Region Skåne och Region Blekinge söker nu företag och organisationer som vill delta i ett pilotprojekt i Skåne/Blekinge under hösten 2022.

Om ni har ett tydligt behov inför framtiden, en utmaning ni behöver lösa eller om ni ser en potential att utveckla finns här chansen att få stöd i processen. Det kan handla om såväl interna och organisatoriska utmaningar som om idéer på nya produkter, tjänster eller erbjudanden till omvärlden.

Vi söker företag/personer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna som vill vara med i pilotprojektet

Region Skåne och Region Blekinge söker nu företag eller personer inom den kulturella och kreativa sektorn som vill vara med och hitta lösningar på utmaningar hos företag och organisationer från olika branscher och delar av samhället.

De personer/företag från de kulturella och kreativa näringarna som blir utvalda att delta i projektet kommer att bli tilldelad ett av de företag eller organisation som har ett behov eller utmaning de vill ha hjälp med att lösa. Tillsammans med den aktuella organisationen och ytterligare en person från de kulturella och kreativa näringarna får ni som uppgift att hitta en lösning på utmaningen.

Sammanlagt beräknas ni lägga sex dagar på att utveckla lösningen. Ert arbete är arvoderat.

Hjälpte informationen på sidan dig?