En fiskmås flyger på en blå himmel med vingarna utsträckta

Projektfinansiering och företagsstöd

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd.

Region Blekinge jobbar med:

  • Information om finansiering av projekt
  • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
  • Projektutveckling
  • Företagsstöd
  • Beredning av ansökningar
  • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Vi kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet.

För andra EU-program och nationella program är vår ambition att bidra med en överblick, vara ett bollplank samt guida vidare till mer information och relevanta kontakter. För en mer ingående rådgivning om EU-projekt rekommenderar vi att du vänder dig direkt till ansvarig myndighet för programmet.

Projektbanken

På Tillväxtverkets projektbank finns en lista på de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. Där hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Till projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?