Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Ambulanskläder 2023 2023-10-19
  Upphandling avser upprättande av ett ramavtal gällande ambulanskläder för Region Blekinges ambulanspersonal.
  Läs mer

 • Patientövervakningssystem 2023-10-16
  Upphandlingen avser ett komplett system (hård- och mjukvara) för patientövervakning, inklusive tillbehör och förbrukningsmateriel, installation, dokumentation, utbildning och systemintegrationer.
  Läs mer

 • Endoskopidiskmaskiner och torkskåp till C-OP 2023-10-03
  Upphandlingen avser leverans av två stycken endoskopidiskmaskiner och två stycken torkskåp till C-OP med successiva avrop av tillhörande förbrukningsmateriel. Ska kopplas till Regionens spårbarhetssystem, T-DOC. Handhavande- och teknisk utbildning ska ingå. Option gällande serviceavtal och fördjupad teknisk utbildning.
  Läs mer

 • Överflyttningshjälpmedel 2023 2023-10-02
  Manuella överflyttningshjälpmedel som glidbrädor, glidlakan, överflyttningsplattformar inkl.
  tillbehör och reservdelar.

  Läs mer

 • Personliga nödlarm 2023-10-10
  Personliga nödlarm aktiva och passiva
  Läs mer

 • Kompletterande Andningshjälpmedelsupphandling, portabla syrgaskoncentratorer samt befuktare. 2023-09-28
  Kompletterande upphandling av Andningsbehandlingshjälpmedel. Avser produktområde F G I J från upphandling RB2022 0061.
  F= Befuktare G= Högflödesbefuktare I= Syrgaskoncentrator portabel J= Syrgaskoncentrator portabel lätt.
  Samupphandling med region Kronoberg.

  Läs mer

 • Insulinpumpar 2023 2023-09-26
  Inulinpumpar
  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?