Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Hörseltekniska hjälpmedel 2024 2024-04-03
  Hörseltekniska hjälpmedel. Samupphandling med regionerna Halland och Kronoberg. Bedömt värde är Blekinges volym.
  Läs mer

 • Översättningstjänster 2024 2024-03-13
  Upphandlingen omfattar skriftliga översättningar av texter åt Region Blekinges samtliga verksamheter, Blekingetrafiken och Folktandvården i enlighet med denna upphandlingsdokumentation. Syftet med upphandlingen är att Region Blekinge ska kunna vända sig till en översättningsbyrå som med god kvalitet, bra punktlighet och till ett rimligt pris översätter från svenska till andra språk samt från annat språk till svenska. Språk, leveranstider och andra förutsättningar för uppdraget specificeras i ...
  Läs mer

 • Läkemedel Samlingsupphandling 2024 Region Blekinge 2024-03-18
  Samlingsupphandling.
  Läs mer

 • Skärgårdstrafik mellan Ekenäs och Karön 2024-03-06
  Trafiken är tilläggstrafik beställd av Ronneby kommun och utgör bemanning av båt avseende linje 922, Ekenäs - Karön.
  Läs mer
Hittade du informationen du sökte?