Organisation

Den 1 maj 2024 omorganiserades Region Blekinge. Det innebär att Region Blekinge övergår från att ha sex förvaltningar till att organiseras i en gemensam förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef. Den gemensamma förvaltningen är indelad i sex olika ansvarsområden med följande innehåll: hälso- och sjukvård, hr och lärande, ekonomi, service, utveckling och it, regional utveckling.

Sidorna är under uppbyggnad.

Region Blekinges tjänstepersonsorganisation leds av regiondirektör Peter Lilja. Det finns en stab knuten till regiondirektören med kansli, kommunikation och säkerhet. Till sin hjälp har regiondirektören en ledningsgrupp som fungerar som rådgivande organ.

Region Blekinges ledningsgrupp består av:

  • Peter Lilja, regiondirektör
  • Mats Berggren, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Åsa Norrby, servicedirektör
  • Mona Glans, trafikdirektör
  • Monica Magnusson, ekonomidirektör
  • Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
  • Linda Hultén, hr-direktör
  • Mirja Rasmusen, tillförordnad kanslichef och tillförordnad områdesansvarig för utveckling och it
  • Stefan Österström, säkerhetschef

Organisationsskiss

Organisationsskissen som pdf Pdf, 12.9 kB.

Organisationsskiss Region Blekinge
Hittade du informationen du sökte?