Finansiering, företagsstöd och projekt

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd.

Region Blekinge jobbar med:

Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. Vi kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet.

För andra EU-program och nationella program är vår ambition att bidra med en överblick, vara ett bollplank samt guida vidare till mer information och relevanta kontakter. För en mer ingående rådgivning om EU-projekt rekommenderar vi att du vänder dig direkt till ansvarig myndighet för programmet.

Tillväxtverkets projektbanken

På Tillväxtverkets projektbank finns en lista på de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. Där hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Till projektbanken Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?