Forskning och utveckling

Utbildning, forskning och verksamhetsutveckling är viktiga delar av hälso- och sjukvården i Blekinge. Forskning ger ny kunskap som kan omvandlas till praktisk nytta. Detta gör forskning och forskarkompetens till en nödvändig förutsättning för att nå Region Blekinges vision om den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa. Allt arbete som Region Blekinge bedriver inom utbildning, forskning och verksamhetsutveckling syftar i slutändan till att du som invånare i Blekinge ska kunna få en bättre livskvalitet och ett friskare liv.

  • Blekinge kompetenscentrum genomför uppdrag inom tvärvetenskaplig forskning, samverkan, utveckling, utbildning och spridning av kunskap. Där finns ett medicinskt bibliotek, kompetens inom utredning, utbildning, projektledning, forskning, ett vetenskapligt råd, samt gästarbetsplatser och utbildningslokaler. ​
  • Kliniska studier kan medföra att patienter tidigt får ta del av de senaste behandlingarna. Samtidigt kan hälso- och sjukvården kontinuerligt utvecklas, dess personal befinna sig vid kunskapsfronten och utländska forskningsinvesteringar kan förläggas till Sverige, vilket kan stärka Sverige som kunskapsland och som ledande Life Science-nation.
  • Pågående forskning inom Region Blekinge visar på medarbetare med hög kompetens inom många olika ämnesområden vilket behövs för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på de tjänster som levereras.
Hittade du informationen du sökte?