En person går över en å på en hängbro. I bakgrunden syns en grönskande skog.

Hållbar utveckling

Region Blekinge ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

I FN:s Agenda 2030 möts de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i 17 olika mål. De tre hållbarhetsdimensionerna ska vara naturligt integrerade i Region Blekinges samtliga verksamheter.

Illustration av de globala målen för hållbar utveckling.

Social hållbarhet

Fokuserar på människan och innebär att alla i Blekinge ska ha likvärdiga förutsättningar för ett gott liv.

Ekonomisk hållbarhet

Fokuserar på hur organisationens resurser fördelas för att nå regionens långsiktiga mål, tillväxt och en smart resursanvändning.

Ekologisk hållbarhet

Innebär miljömässig hållbarhet och fokuserar på ansvarsfull användning av naturens resurser och att bromsa pågående klimatförändring.

Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024

Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan skapar förutsättningar för ett arbetssätt som integrerar de ovan nämnda hållbarhetsdimensionerna i Region Blekinges samtliga verksamheter. På så vis bidrar vi till att målen i Agenda 2030 kring hållbar utveckling och hälsa uppnås.

Hittade du informationen du sökte?