Utveckling av hälso- och sjukvården i Blekinge

Vi utvecklar hälso- och sjukvården i Blekinge så att alla ska få en god vård även i framtiden.

Framtidens hälso- och sjukvård är Region Blekinges samlade utvecklingsstrategi för en god och jämlik hälsa. Den ska hjälpa oss att rikta vår kraft åt samma håll och göra att alla invånare i regionen får tillgång till en god hälso- och sjukvård även i framtiden.

De viktigaste delarna i utvecklingsarbetet är att:

  • vi flyttar hälso- och sjukvården närmare dig
  • vi samlar viss hälso- och sjukvård till färre platser – det ger bättre kvalitet
  • vi tillsammans med andra skapar en god hälso- och sjukvård.

Utvecklingsarbetet bygger på att det även i framtiden ska finnas sjukhus i både Karlshamn och Karlskrona.

Hittade du informationen du sökte?