Kulturplan för Blekinge 2026-2029

Det har nu blivit dags att ta fram en ny regional kulturplan för Blekinge. Processen fram till beslut omfattar ett flertal dialoger med många aktörer från kulturlivet, både från det offentliga, näringslivet samt civilsamhället.

Ett av Region Blekinges uppdrag handlar om att ta fram en regional kulturplan vart fjärde år där det beskrivs hur vi vill förbättra förutsättningarna för kulturutveckling i Blekinge. Det är en del av vad som kallas Kultursamverkansmodellen, som hela Sverige ingår i. Läs mer om vad kultursamverkans-modellen handlar om: https://regionblekinge.se/kultur-och-bildning.html Länk till annan webbplats.

Kulturplanen kan ses som ett kommunikationsverktyg som vi använder oss av när vi samtalar om satsningar för kulturens utveckling med politiker på kommunal, regional och nationell nivå.

Lämna input till den nya kulturplanen - din åsikt är viktig!

Då vi tar fram en ny regional kulturplan är det viktigt för oss att ha dialog med de som arbetar med och inom kulturen på olika vis, både professionellt och ideellt. Vi har tagit fram ett formulär som vi gärna ser att många fyller i och skickar till oss. Gå in på formuläret här. Pdf, 192.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Formuläret laddar du ner på din dator, fyller i de svar du vill ge och mailar dokumentet till kulturochbildning@regionblekinge.se. Senast den 13 maj behöver vi få ditt inspel.

Kulturmingel den 27 april - anmäl dig här!

Som en del av processen att ta fram en ny regional kulturplan så bjuder vi in till kulturmingel den 27 april kl 15-18 på Kulturcentrum i Ronneby.
Ett smörgåsbord av kulturuttryck kommer att presenteras tillsammans med kort information och snittar!

Programmet är nu klart och ni kommer att möta följande:

  • de clair från Karlshamn, det senaste nationella tillskottet på musikhimlen
  • Handbok för husmödrar - ett utdrag från Regionteater Blekinge Kronobergs nya föreställning
  • kort föreställning med Dans i Blekinge
  • Hemmad - kortfilm av Agnes Brede från Sturkö
  • Blekinge museum finns på plats med några utvalda föremål

Det finns även möjlighet att själv kort, 1-3 minuter, presentera en idé, en verksamhet eller ett kommande arrangemang. Först till kvarn gäller vid bokning av detta.
Anmäl dig här senast den 19 april: Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?