Vi flyttar hälso- och sjukvården närmare dig

Den vård som du behöver ska finnas nära dig. Det handlar till exempel om att fler ska kunna få vård nära där man bor eller i hemmet. Det gäller även mer avancerad sjukvård som man idag får på sjukhus. Samtidigt ska du som behöver komma till ett sjukhus för att få vård, också kunna göra det även i framtiden. Vi ska alltid hjälpa dig att få rätt vård utifrån dina behov.

2017 beslutade landstingsstyrelsen om inriktningen för arbetet med den nära hälso- och sjukvården. Nära vård ingår som en del av hur Region Blekinge ska utveckla framtidens- hälso- och sjukvård.

Den vård du behöver ofta ska finnas nära dig och anpassas utifrån invånarnas behov i närområdet. För att lyckas med det behövs tätare samverkan på flera nivåer. Samverkan i vården, till exempel mellan Region Blekinge och kommunerna, är avgörande för lyckad närsjukvård. Detta bland annat för att du som patient ska få närmare tillgång till de specialister du behöver. Det kan exempelvis innebära att du i framtiden på din vårdcentral får tillgång till specialister inom olika yrkeskategorier i stället för att få remiss någon annanstans.

Det är också viktigt att arbeta med att förebygga hälsoproblem och lägga större fokus på insatser som du som patient kan göra själv för att förhindra sjukdom eller att din sjukdom försämras.

En annan viktig princip för närsjukvården är att kunna skapa centrum på några platser i Blekinge. Centrumen ska kunna erbjuda en samlad hälso- och sjukvård utformad efter de behov som finns i området. Att samla resurser är ett bra sätt att möta behoven hos barn och unga respektive äldre, som är särskilt viktiga befolkningsgrupper. Till exempel kan en familjecentral med samlad verksamhet från Region Blekinges barnhälsovård och mödrahälsovård, tillsammans med kommunens öppna förskola och socialtjänst göra stor nytta, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Hittade du informationen du sökte?