Litteratur och läsfrämjande

Läsfrämjande kan innebära att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som idag inte läser och öka tillgången till en mångfald litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar.

Att kunna läsa och förstå det man läser är nödvändigt för den enskilde och avgörande för samhällets utveckling. I det läsfrämjande arbetet är de små barnen en viktig målgrupp och för att nå dem är samverkan mellan olika parter en förutsättning. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en regional kulturverksamhet inom både Blekinge och Kronoberg.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg arbetar strategiskt med biblioteksutveckling med utgångspunkt i kommunernas behov. Syftet är att invånarna ska erbjudas en jämlik biblioteks-verksamhet av hög kvalitet. Arbetet sker i samverkan med kommunerna, civilsamhället och andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt och kännetecknas av insatser på såväl bas- som spetsnivå. Arbetet innehåller internationella utblickar och kopplingen till forskning är ett viktigt inslag. Vi samarbetar med andra län och regioner i projekt och kompetensutvecklingsinsatser.

Läs mer om Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biblioteken i Karlskrona Öppnas i nytt fönster.

Biblioteken i Ronneby Öppnas i nytt fönster.

Biblioteken i Karlshamn Öppnas i nytt fönster.

Biblioteken i Olofström Öppnas i nytt fönster.

Biblioteken i Sölvesborg Öppnas i nytt fönster.

Litteratur i Blekinge

Litteraturen är en konstform som regionerna sedan 2016 har ett statligt uppdrag att arbeta med. Litteraturen som konstform ska stärkas och främjas. I Blekinge och Kronoberg jobbar vi för att litteraturutövarna ska ges tillgång till nätverk, fortbildning och sammanhang.

Läs mer om Litteratur i Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?