äldre målning av utbrunnen kyrka och rök på himlen

Stadsbranden i Karlskrona 1790

Världsarvsstaden Karlskrona grundades i slutet av 1670-talet av kung Karl XI som en viktig bas för den svenska flottan. Under åren har staden upplevt många historiska händelser, inklusive en katastrofal stadsbrand år 1790.

Stadsbranden i Karlskrona bröt ut den 17 juni 1790 och förstörde stora delar av staden. Branden började på en gård mellan Amiralitetsgatan och Arklimästaregatan och spred sig snabbt till närliggande byggnader. På grund av den starka vinden som blåste från havet kunde branden inte stoppas och spred sig till andra delar av staden. Många av stadens byggnader var gjorda av trä, vilket gjorde det svårt att kontrollera elden. Branden förstörde ungefär 400 gårdar och cirka 7000 av stadens 10 000 invånare blev hemlösa. 

Under 1700-talet kom det en del judar till Sverige. För att kunna stanna var de tvungna att bli kristna men detta ändrades under senare delen av 1700-talet. Till Karlskrona kom en man som hette Fabian Philip. Han behövde tillstånd för att bo och arbeta i staden och genom att lova att starta en segelduksfabrik, som kunde tillverka segel till flottan i Karlskrona, fick han kungens tillstånd att stanna. Han blev kvar och startade upp den Mosaiska församlingen som fanns kvar till år 1994. De flesta judarna som bodde i Karlskrona under 1700-talet var handelsmän. Tyvärr mötte judarna diskriminering och fördomar. De fick inte delta i vissa samhällsaktiviteter och fick heller inte bo var de ville.

museiföremål brandspruta av trä

Hanna och Julia i brandens spår

av Susanne Schneider och Jennie Vilnersson Månsson
Boken Hanna och Julia – i brandens spår (2021) handlar om två flickor i Karlskrona, Blekinge. Deras liv skiljs åt av över tvåhundra år, men ändå har de något gemensamt. Ett föremål skapar ett band mellan dem som går genom historien. Julia bor tillsammans med sin familj i nutidens moderna Karlskrona, medan Hanna lever med sin familj i den drygt hundraåriga örlogsstaden år 1790. Hennes familj är några av de första judarna som fick bosätta sig i Karlskrona och hennes far arbetar för Fabian Philip, som har segelduksfabriken i Lyckeby. Det är juni 1790 och en dag förändras livet dramatiskt för invånarna i Karlskrona.

Boken innehåller berättelsen om Hanna och Julia, men har också en faktadel som kan användas för att lära sig mer och var man kan hitta mer information om både Karlskrona och judisk historia i Sverige. Även om Hanna och Julia är fiktiva karaktärer så bygger boken på historiska fakta.

Syftet med boken om Hanna och Julia är att uppmuntra till ett ökat historiemedvetande, kunskap om det historiska Karlskrona och att motverka antisemitism. Boken kan användas i skolor för att genom berättelsen väcka intresse och nyfikenhet.

Klassrumsmaterial

Till läraren

Denna uppgift kan du använda under arbetet med boken Hanna och Julia – i brandens spår (2021) och den stora stadsbranden i Karlskrona. Omfånget på berättelsen som eleverna ska skriva kan anpassas till bland annat ålder, skrivvana och tidsåtgång. Det är också möjligt att låta elever skriva berättelsen tillsammans, till exempel två och två. Innan uppgiften genomförs är det bra om eleverna har fått kunskap om stadsbranden och 1700-talets Karlskrona, bland annat genom boken.

Elevuppgift

Gå in på Blekinge museums föremålsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sök på ord som ”brandsvabb”, ”brandhink”, ”brandspruta” och ”stadsbranden bräda”. Då får du se olika kulturhistoriska föremål som är kopplade till stadsbranden 1790 eller användes förr i tiden för att bekämpa bränder i Karlskrona.

Välj ett av föremålen och lär dig mer om det. Tänk dig att föremålet fanns i Karlskrona den 17 juni 1790 när den stora stadsbranden bröt ut och förstörde stora delar av staden. Skriv sedan en berättelse om hur det gick för föremålet under stadsbranden. Antingen är det föremålet som berättar vad som hände eller så är det en person som använde eller såg föremålet användas under stadsbranden i Karlskrona.

De färdiga berättelserna

När berättelserna är färdiga kan ni välja olika sätt att använda dem. Ni kan läsa för varandra i små grupper eller i klassen om det passar bra. Ett annat sätt kan vara att samla ihop berättelserna som i en bok. Ni skulle också kunna bearbeta någon eller några berättelser och spela upp som kort teater.

Författarbesök

Vill du boka ett författarbesök till din klass, kontakta Litteratur i Blekinge Öppnas i nytt fönster. eller Sigrid Oldenburg, se kontaktuppgifter nedan

Hittade du informationen du sökte?