Lex Maria


 • Lex Maria om magcancer

  En patient som upprepade gånger sökt vård på sin vårdcentral visade sig senare ha magcancer. Trots att patienten haft mag- och tarmbesvär under en längre tid fanns det inte dokumenterat i journalen. N...

 • Lex Maria om antibiotika

  Ett barn sökte tillsammans med förälder vård på vårdcentralen på grund av förkylningssymtom. Det hade även runnit sekret ur örat och det hade gjort ont. Trots att läkaren konstaterade att det fanns te...

 • Lex Maria struplocksinflammation

  Ett barn tillsammans med sin mamma sökte vård på vårdcentralen på grund av halsont, feber och problem att svälja. Vårdcentralens reception kontaktade sjuksköterska som uppfattade det som en vanlig för...

 • Lex Maria om operationsincident

  En patient hade opererats för gallsten och fick en tillfällig så kallad stent inopererad i bukspottkörteln. Men stenten lades in felvänt vilket ledde till att patienten behövde gå igenom flera ingrepp...

 • Lex Maria om njursvikt

  En patient sökte vård på sin vårdcentral på grund av huvudvärk och andra mer ospecifika symtom. Utredningen fördröjdes och sent i förloppet upptäcktes det att personen hade väldigt högt blodtryck som ...
Hittade du informationen du sökte?