Regionfullmäktige

Region Blekinge styrs av regionfullmäktige som består av 57 folkvalda politiker från hela länet. Dessa väljs vart fjärde år.

Regionfullmäktige fastställer de övergripande målen för Region Blekinges verksamheter och de ekonomiska ramarna. Det är också regionfullmäktiges uppgift att utse ledamöter till regionsstyrelsen, regionstyrelsens utskott och olika styrelser och organisationer, såväl inom som utanför Region Blekinge.

Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger varje år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i dagspressen och på Region Blekinges hemsida. De äger för det mesta rum på Wämö center i Karlskrona.

Ordförande

  • Jan-Anders Palmqvist (S), ordförande
  • Tamam Abou Hamidan (S), förste vice ordförande
  • Nicolas Westrup (SD), andre vice ordförande

Folkvalda politiker

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesdatum

Hittade du informationen du sökte?