Två personer som cyklar

Cykelplanering

En viktig parameter för att utveckla ett hållbart och tillgängligt transportsystem är att också tillgodose behovet av cykelvägar samt stimulera en ökad användning av cykel. Region Blekinge jobbar därför med dessa frågor genom bland annat en regional cykelstrategi.

Den regionala cykelstrategin togs gemensamt fram 2018 av Region Blekinge, länets fem kommuner och Trafikverket. Strategin handlar om ett gemensamt förhållningssätt, gemensamma mål och riktlinjer för cykling så att länets aktörer kan arbeta tillsammans för att utveckla cyklingen i Blekinge.

En revidering av strategin kommer att påbörjas under 2022.

Hittade du informationen du sökte?