Bild på motorvägsbro underifrån, med blå himmel i bakgrunden.

Länstransportplanering

Region Blekinge upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur.

Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv. Regional utveckling ska genom åtgärder i infrastrukturen bidra till tillväxt och sysselsättning i länet. Målet att även stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd.

Aktuell länstransportplan är fastställd av Regionfullmäktige 22-11-23.

Hittade du informationen du sökte?