Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och ingår i det som brukar kallas serviceresor.

Den körs med mindre fordon dörr till dörr. Du samåker med andra och får vara beredd på att resan kan ta längre tid än en direktresa. Resor i färdtjänsten kan i viss mån anpassas till den enskildes behov genom olika tilläggstjänster. Hjälpmedel som rollator och rullstol får tas med vid resa och chauffören kan hjälpa dig i större utsträckning än i den allmänna kollektivtrafiken.

Kontakt med en handläggare

Telefon: 0455-233 90
Telefontid: 09.00-12.00
E-post: fardtjanst@regionblekinge.se

Om alla handläggare är upptagna kan du lämna ett meddelande och bli uppringd. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer och gärna ett kort meddelande om ditt ärende. Du kan alltid nå oss via e-post ,eller lämna ett meddelande i växeln.

Behöver du av någon anledning komma i kontakt med en speciell handläggare, ring vårt gemensamma nummer vardagar 09.00-12.00 och lämna ett meddelande så kontaktar handläggaren dig.

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Vi läser e-postmeddelande vardagar 08.00-16.00.

Meddelanden, intyg och ansökningar kan alltid skickas via e-post till fardtjanst@regionblekinge.se. Ansökan kan även tas emot via 1177.se om du klickar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Postadress:
Region Blekinge
Färdtjänsten
371 81 Karlskrona

Telefonnummer till växeln: 0455-73 10 00
Fax: 0455-100 65

Rullstol som säte vid färd

Resenär som måste sitta kvar i sin rullstol vid resa i färdtjänstens fordon måste skaffa ett intyg från förskrivaren av rullstolen att denna är godkänd att använda som säte vid färd. Intyget ska skickas in till färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge. Vid nyansökan om färdtjänst ska intyget i förekommande fall bifogas ansökan.

Anledningen till detta är ökad säkerhet för resenären. Rullstolarna måste vara godkända av respektive tillverkare avseende utrustning och hållfasthet i chassi och fästanordningar. Mer information om detta kan fås från förskrivare, hjälpmedelscenter, handläggare hos Region Blekinge och Blekingetrafikens beställningscentral.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst. Du hittar mer information om färdtjänst och ansökningsblankett på den här sidan.

Sjukresor

För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. Du kan läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?