Blekingetrafiken med information om färdtjänst

Region Blekinges förvaltning för att bedriva kollektivtrafik är Blekingetrafiken vilket också är varumärket för all upphandlad kollektivtrafik i länet. Blekingetrafikens verksamhet utgår från trafikförsörjningsprogrammet som regelbundet beslutas av region Blekinges högsta ledning. Här ligger Blekinges övergripande mål i den regionala utvecklingsstrategin till grund för ambitionsnivå och operativa mål för trafiken.

Blekingetrafiken upphandlar all trafik inom buss, tåg, båt och för behovsanpassad trafik som utförs av mindre fordon. Här planeras även tidtabellerna, taxor tas fram och trafiken marknadsförs genom olika media. En central funktion är Blekingetrafikens sökmotor eller app för att söka resor och betala för dessa inom Blekinge och till grannlänen. Här planeras och utförs även länets färdtjänst med egen beställningscentral.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är inte detsamma som vanlig färdtjänst. Det skiljer sig på flera olika punkter.

Riksfärdtjänst och färdtjänst skiljer sig åt på några viktiga punkter:

  • Resa med riksfärdtjänst innebär oftast inte resa med bil. Riksfärdtjänst beviljas oftast med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären måste själv skaffa ledsagare.
  • Riksfärdtjänst ska ersätta den extra kostnad resenären får vid resa på grund av sin funktionsnedsättning. Det innebär att resan inte alltid bokas/anordnas. Ofta får resenären själv boka/köpa biljetter och skicka in dem efter resan för återbetalning av eventuell extra kostnad.
  • Lag om riksfärdtjänst ska göra det möjligt för personer med stora och bestående funktionshinder att göra resor inom Sverige till normala resekostnader. Syftet med resan ska vara rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet med anknytning till fritid eller rekreation. Resor beviljas inte om syftet med resan är arbete, studier eller sjukvård.
  • Att en person är beviljad färdtjänst innebär inte automatisk rätt till riksfärdtjänst.
  • Resa med riksfärdtjänst får göras av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Oftast måste du ansöka om varje enskild resa. Bedömningen om vilka extra kostnader resan innebär kan skilja beroende på resmål, tid på dygnet och kollektivtrafikens tillgänglighetsanpassning.

Kontakta handläggare

Färdtjänsthandläggarna når du säkrast via telefon 0455-233 90 på vardagar klockan 10.00-12.00. Om ingen handläggare är anträffbar kan du lämna ett meddelande och bli uppringd.

Postadress

Region Blekinge, Färdtjänsten, 371 81 Karlskrona

E-post

Har du frågor angående ansökan, tillstånd m.m. går det bra att skicka e-post till: fardtjanst@regionblekinge.se

Fax

Det går även bra att faxa ansökningar och/eller intyg till färdtjänst eller riksfärdtjänst på nummer 0455-100 65.

Ansök om riksfärdtjänst

Du kan ladda ner ansökningsblankett på den här sidan.

Mer information

Du kan ladda ner vår broschyr om riksfärdtjänst på den här sidan.

Vad kostar det?

Du betalar resan med en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen har beslutat om en schablon för hur stor denna kostnad är vid olika reslängder. Nedanstående gäller från 1997-01-01.


Vägavstånd i kilometer

Kostnad för personer som är 26 år eller äldre

Kostnad för personer som är 25 år eller yngre

0-100

105

73

101-125

130

91

126-150

165

115

151-175

195

136

176-200

220

154

201-25

255

178

226-250

275

192

251-275

300

210

276-300

320

224

301-350

370

259

351-400

420

294

401-450

420

294

451-500

420

294

501-600

535

374

601-750

600

420

750-1000

655

458

1001-1250

680

476

1251-1500

700

490

1501-

755

528

Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och ingår i det som brukar kallas serviceresor.

Den körs med mindre fordon dörr till dörr. Du samåker med andra och får vara beredd på att resan kan ta längre tid än en direktresa. Resor i färdtjänsten kan i viss mån anpassas till den enskildes behov genom olika tilläggstjänster. Hjälpmedel som rollator och rullstol får tas med vid resa och chauffören kan hjälpa dig i större utsträckning än i den allmänna kollektivtrafiken.

Kontakt med en handläggare

Telefon: 0455-233 90
Telefontid: 10.00-12.00
E-post: fardtjanst@regionblekinge.se

Om alla handläggare är upptagna kan du lämna ett meddelande och bli uppringd. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer och gärna ett kort meddelande om ditt ärende. Du kan alltid nå oss via e-post ,eller lämna ett meddelande i växeln.

Behöver du av någon anledning komma i kontakt med en speciell handläggare, ring vårt gemensamma nummer vardagar 10.00-12.00 och lämna ett meddelande så kontaktar handläggaren dig.

Utanför kontorstid samt på helger och helgdagar är kontoret obemannat och då kan du kan inte nå oss. Tänk också på att det under semestertider och vid storhelger kan vara lägre bemanning och svårare att nå oss. Vi läser e-postmeddelande vardagar 08.00-16.00.

Meddelanden, intyg och ansökningar kan alltid skickas via e-post till fardtjanst@regionblekinge.se. Ansökan kan även tas emot via 1177.se om du klickar här. Länk till annan webbplats.

Postadress:
Region Blekinge
Färdtjänsten
371 81 Karlskrona

Telefonnummer till växeln: 0455-73 10 00
Fax: 0455-100 65

Rullstol som säte vid färd

Resenär som måste sitta kvar i sin rullstol vid resa i färdtjänstens fordon måste skaffa ett intyg från förskrivaren av rullstolen att denna är godkänd att använda som säte vid färd. Intyget ska skickas in till färdtjänsthandläggarna på Region Blekinge. Vid nyansökan om färdtjänst ska intyget i förekommande fall bifogas ansökan.

Anledningen till detta är ökad säkerhet för resenären. Rullstolarna måste vara godkända av respektive tillverkare avseende utrustning och hållfasthet i chassi och fästanordningar. Mer information om detta kan fås från förskrivare, hjälpmedelscenter, handläggare hos Region Blekinge och Blekingetrafikens beställningscentral.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till färdtjänst. Du hittar mer information om färdtjänst och ansökningsblankett på den här sidan.

Sjukresor

För resor till och från sjukvård och tandvård kan du använda sjukresor. Du kan läsa mer på 1177.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?