Kommersiell kollektivtrafik

Med kommersiell trafik menas trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag eller på uppdrag av ett kommersiellt företag.

Kollektivtrafiklagen stödjer utveckling av kollektivtrafik som utförs av företag på kommersiella villkor. Invånarnas resmöjligheter främjas av att den upphandlade samhällsstödda trafiken kompletteras med kommersiella alternativ där möjligheter finns. Kollektivtrafikmyndigheten ska göra en bedömning inför nya trafikavtal om kommersiell trafik är ett alternativ till att upphandla trafiken. Efter bedömning av kommersiella möjligheter tas beslut om allmän trafikplikt där trafiken som ska upphandlas beskrivs. Beslutet ska ses som en information om var upphandlad trafik kommer att utföras.

Nedan finns en förteckning av aktuella beslut om allmän trafikplikt och vilken kommersiell trafik som utförs. Här finns också blankett och information för att anmäla kommersiell kollektivtrafik som enligt kollektivtrafiklagen ska ske minst 21 dagar innan trafikstart.

Hittade du informationen du sökte?