Adam Frih, ST-läkare i psykiatrin i Region Blekinge.

ST inom psykiatrin

Du som gör ST inom psykiatrin är viktig för Region Blekinge. Vi kan erbjuda dig kvalificerad utbildning, engagerade handledare och kunniga kollegor.

Region Blekinges psykiatriska verksamhet består av barn- och ungdomspsykiatri och flera vuxenpsykiatriska kliniker som samarbetar över länsnivå. Vi erbjuder våra patienter ett brett behandlingsutbud som utförs av välutbildad personal.

Hos oss får du bredd i din utbildning, bra överblick över våra kliniker och mottagningar och korta kontaktvägar. Vi har en liten hälso- och sjukvårdsorganisation, och det gör att du får utrymme att påverka, synas och göra skillnad.

Vi vill vara en del av ditt femårsprojekt

ST är ditt femårsprojekt där du själv har möjlighet att planera, genomföra och följa upp din tjänstgöring utifrån målbeskrivningen. Vi vill vara en del av din resa och våra studierektorer och handledare finns som ditt stöd.

Förutom att fördjupa dig i psykiatrin gör du randtjänstgöring, det vill säga arbete inom ett annat mediciskt område än din specialitet. För att få ännu mer bredd i din utbildning gör du en del av randtjänstgöring i en annan organisation. Vi brukar vända oss till Region Skåne men det är också möjligt att göra randtjänstgöring på andra ställen i landet.

Det här behöver du för att göra ST hos oss

För att söka till oss behöver du ha en svensk läkarlegitimation eller motsvarande från utlandet. Vi hjälper dig gärna med att kontrollera om din utländska läkarlegitimation är tillräcklig.

Eftersom språket är ett av dina viktigaste verktyg i patientarbetet måste du ha goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 på Europarådets nivåskala.

Mål och regelverk

Målbeskrivningen för ST regleras av Socialstyrelsen. Det gäller även för ST inom vuxen- och barnpsykiatrin. Målbeskrivningarna är uppdelade på A-, B- och C-nivåer. A-nivån är generell för alla läkare, B-nivån gäller för alla kliniska specialiteter och C-nivån gäller för den enskilda specialiten.

Det kan vara lätt att bli osäker i den mängd av regler och formulär som ingår när man gör ST. Socialstyrelsen har tagit fram frågor och svar om ST. I det konkreta patientarbetet har Region Blekinge vårdprogram och riktlinjer som ska följas.

Handledning och bedömning

Vi har studierektorer som hjälper dig att ordna handledare. Du får en huvudhandledare för hela tjänstgöringen och handledare på klinikerna för de olika kliniska placeringarna. Du och studierektorn har regelbunden kontakt för att stämma av hur det går och om något i planeringen behöver justeras.

Din huvudhandledare har i uppdrag att lotsa dig genom din tjänstgöring och har kontakt med dig även under randtjänstgöring. Det är huvudhandledaren som hjälper dig med att justera planeringen under resans gång.

Dina handledare på klinikerna har fokus på den aktuella tjänstgöringen, och vid randtjänstgöring också den aktuella specialiteten och dess koppling till din huvudspecialitet. Du kan ha en handledare som är både huvudhandledare och klinisk handledare. Samtliga handledare är specialister och har genomgått en handledarutbildning.

Dina handledare har regelbundna avstämningar med dig och ger en fortlöpande bedömning av din kompetensutveckling.

Kurser

En stor och viktig del av ST är att gå kurser. Det finns kurser för de olika delmålen i tjänstgöringen. Tänk på att du tidigt behöver planera vilka kurser du ska gå och göra en prioritering gentemot de övriga delarna av tjänstgöringen. Vi i Region Blekinge anordnar en del kurser själva. Om du vill se vilka kurser som anordnas nationellt kan du besöka kursarrangörerna METIS och LIPUS webbplatser. Även Socialstyrelsen har en kurskatalog. Du hittar länkar längre ner på den här sidan.

Dokumentation under tjänstgöringen

När du har genomfört ST och ska ansöka om specialistkompetens måste du kunna redovisa en en skriftlig dokumentation av din tjänstgöring.

Ett viktigt verktyg för dokumentationen är ST-forum som är en nationell dokumentations- och informationstjänst för läkares ST. Du får en personlig inloggning till tjänsten med uppgifter om din tjänstgöring och en kalender för planerad och genomförd tjänstgöring. I tjänsten finns också information om kurser. I ST-forum dokumenteras dina tjänstgöringsuppgifter, kursuppgifter, kursintyg och kompetensbedömningar. ST-forum är ett verktyg även för din handledare och studierektor.

Studierektorerna svarar på dina frågor

Vi har tre studierektorer som är kontaktpersoner för dig som är nyfiken på att göra din ST hos oss. Du hittar kontaktuppgifter på den här sidan.

Vi har en studierektor som har övergripande ansvar för psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och som även är studierektor för vuxenpsykiatrin. För barn- och ungdomsspsykiatrin finns en studierektor med övergripande ansvar från Region Skåne. Vi har också en studierektor på plats hos oss som står för de mer dagliga frågorna.

Hittade du informationen du sökte?