Önskestenar med ull och garn runtom

Barn och unga

Slöjd är ett förhållningssätt och kan vara identitetsskapande, ett verktyg för det interkulturella mötet samt ge hälsofrämjande effekter. Genom utveckling av slöjdområdet skapas möjligheter för ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Slöjd i Blekinge samverkar med kommuner, skola, civilsamhälle, professionella kulturskapare, samt interregionalt för att nå den prioriterade målgruppen barn, unga och unga vuxna. Slöjd i Blekinge arbetar återkommande med lovverksamhet för barn, inspirationsdagar för slöjdlärare och fortbildning för pedagoger.

Hittade du informationen du sökte?