Detalj av slöjdad tillsammanskrona.

Slöjd i Blekinge

Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap inom slöjd och konsthantverk i hela Blekinge.

Slöjd och konsthantverk förenar traditioner, hantverkskunnande och kulturarv med samtid,
nyskapande och framtid. Slöjd är ett förhållningssätt och kan vara identitetsskapande ett verktyg för det interkulturella mötet samt ge hälsofrämjande effekter.

Slöjdområdet är en viktig samhällsaktör för att uppnå målen i Agenda 2030.

Genom utveckling av slöjdområdet skapas möjligheter för ett mer hållbart och inkluderande samhälle.


Hittade du informationen du sökte?