logotype Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Statlig myndighet som främjar hemslöjd

Främjande av hemslöjd är ett av sju områden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är ett sätt att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Inom ramen för arbetet med modellen samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med de regionala hemslöjdsfrämjande verksamheterna och regionernas kulturförvaltningar.

Genom att ingå i det samverkansråd som är knutet till modellen och leds av Statens kulturråd finns även en aktiv dialog med övriga kulturmyndigheter som ingår i rådet, samt Länsstyrelsen.

Nämnden för hemslöjdsfrågors regionala samverkan sker på olika nivåer, strategisk, samordnande och informerande. Enligt regleringsbrevet ska anslagsposten främjande av hemslöjd användas för bidrag till nationella utvecklare, fortbildning och informationskonferens för regionala hemslöjdskonsulenter. Som ett led i uppdraget att initiera, planera och samordna främjande av hemslöjd arrangerar myndigheten regelbundet konferenser och seminarier inom området slöjd och hantverk.

Hittade du informationen du sökte?