Möt Mästaren

Kunskapens djup och framtidens uttryck

Möt Mästaren är ett treårigt utvecklingsprojekt, i samverkan med Kulturarv i Blekinge och med medel från Kulturrådet.

Vad händer när en mästare av flertusenåriga hantverk möter skapare av framtidens digitala världar?

Syftet är att lyfta fram mästarna, bland annat de som har mästarbrev i sitt hantverk. Genom tvärmöten och kunskapsutbyte vill projektet väcka intresset för hantverket och föra kunskapen vidare. Samt hitta hållbara strukturer och nya arbetssätt som fler kan ta del av.

Det är dags att lyfta konsthantverket och handens kunskap!

Hjälpte informationen på sidan dig?