Möt Mästaren

Kunskapens djup och framtidens uttryck

Möt Mästaren är ett treårigt utvecklingsprojekt, i samverkan med Kulturarv i Blekinge och med medel från Kulturrådet.

Syftet är att lyfta fram mästarna, bland annat de som har mästarbrev i sitt hantverk. Genom tvärmöten och kunskapsutbyte vill projektet väcka intresset för hantverket och föra kunskapen vidare. Samt hitta hållbara strukturer och nya arbetssätt som fler kan ta del av.

Det är dags att lyfta konsthantverket och handens kunskap!

I flikarna till vänster kan ni se olika aktiviteter som sker inom projektet.

 

Webbkonferens- kunskapens djup framtidens uttryck

Vad händer i tvärmöten när olika kompetenser och professioner möts?
Hur kan handens kunskap bidra till att bygga framtiden?
Varför behöver vi det historiska perspektivet?


Det är frågor som tas upp i den webbkonferensen Kunskapens djup framtidens uttryck. Konferensen är en del av projektet Möt Mästaren- kunskapens djup och framtidens uttryck, ett treårigt utvecklingsprojekt mellan Slöjd och Kulturarv i Blekinge med medel från Kulturrådet.


När: 10 september 2024 klockan 13-16
Var: kostnadsfri webbkonferens
Hur: anmälningslänk kommer

Program:

 • Vart är vi på väg?
  Gunnar Almevik, professor i kulturvård på Göteborgs universitet.
 • Kulturarvens betydelse för att stärka vår gemensamma motståndskraft
  Frida Hylander, Leg. Psykolog, Fil. kand. humanekologi
 • Utforska tillsammans
  Ett samtal mellan Blekinge museum Charlotte Nordheim, chef publika enheten och Krukmakaremäster Alexander Krohn.
 • Vägen till ett mästarbrev
  Staffan Westman, ordförande Sveriges Hantverksråd

 

Lyssna till Möt Mästaren

Vad kan vi lära av flertusenåriga hantverk? Vad händer i mötet mellan olika kompetenser? Hur viktig är handens kunskap och vilken drivkraft finns hos dagens Mästare?

I Möt Mästaren podcasten får ni ta del av mästarnas tankar kring det egna skapandet, betydelsen av rätt känsla och kunskap kring materialet samt hur mästarrollen förändrats genom tiderna.

Avsnitt 1: Kopparslagarmästare Michaela Ivarsdotter Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med Kopparslagarmästare Michaela Ivarsdotter.
Michaela är fjärde generationen kopparslagarmästare och samtalet sker i hennes verkstad.

Avsnitt 2: Krukmakarmäster Alexander Krohn Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med Krukmakarmäster Alexander Krohn.
Alexander tillverkar brukskeramik, inspirerad av traditionellt krukmakargods.

Avsnitt 3: Maja Hallén- mästare i konstinramaryrket Länk till annan webbplats.

I detta avsnitt samtalar Lena König med mästaren Maja Hallén. Maja är en av få i Sverige som har mästarbrev inom konstinramaryrket.

Avsnitten är producerade av Lena König 2022-2023. Musik av Astrid Selling.

Bildförklaring: Under våren 2022 gjordes en utlysning- "visualisera Möt Mästaren" där textilkonstnär Kristina Skantze har levandegjort handens obeskrivliga förmåga till skapande genom sitt hantverksmässiga arbete med handskulpturer.

Hittade du informationen du sökte?