Strategisk slöjd

Genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål har området slöjd och handgjort skapande stora möjligheter att bana väg för arbetet med Agenda 2030.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har tillsammans med hemslöjdskonsulenter och utvecklare, deras huvudmän och strategisk regional nivå påbörjat ett gemensamt, långsiktigt arbete med att integrera de globala målen i all verksamhet.

Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås. Var är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit? Satsningen Strategisk Slöjd syftar till att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar.

Kort sagt; att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv.

Agenda 2030 och Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats.

De globala målen Länk till annan webbplats.

 

Hittade du informationen du sökte?