Blekingesöm

En lokalt präglad folkkonst.

Det vi idag kallar Blekingesöm har sitt ursprung i broderade hängkläden, skapade av allmogen i främst västra Blekinge, från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Motiven var oftast blommor, blad, korgar, ymmnighetshorn och fåglar, men även bröllopsföljen och bibliska motiv förekom.

Inspiration till motiven hämtades bland annat från ostindiskt porslin, sidentyger från Orienten och sirlig rokoko. Mönster och former från världens alla hörn blev grunden för Blekinges landskapssöm.
Till en början var inte mönster och stygn strikta och tillrättalagda, hängklädena bestod av blandade stilar och spretiga motiv. Glatt, frejdigt och folkligt!

Filmer om Blekingesöm

Blekingesöm -berättelsen

Blekingesöm - bildspel

Blekingesöm - stygnen

Blekingesöm -sykort

Hittade du informationen du sökte?