Slöjdad skrammelklyka med pärlor och kapsyler.

Hör och Gör

– inkluderande metoder inom slöjd

Hör&Gör är ett långsiktigt barn- och ungdomsprojekt där vi arbetat med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.
Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.
Hör&Gör ville nå fler barn och unga - födda i eller utanför Sverige - med och utan funktionsvariationer samt barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.

Hör&Gör var ett flerårigt utvecklingsprojekt, med stöd från Kulturrådet och drevs tillsammans av regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne genom Regionsamverkan Sydsverige.
Projketet pågick mellan 2018-2022.


Se filmen som sammanfattar Hör och Gör.

Hjälpte informationen på sidan dig?