två personer som täljer pinnar

Fortbildning för pedagoger

Varje år på höstlovet genomför Slöjd i Blekinge inspirationsdagar för slöjdlärare. Vid intresse skräddarsyr vi även fortbildning för pedagoger och andra yrkesgrupper.

Genom fortbildning lyfts vikten av slöjdandet ur ett hållbarhetsperspektiv, med till exempel tema som Bära eller Brista och Slöjda med spill. Under åren har inspirerande föreläsningar med efterföljande workshops genomförts av bland annat Jennie Dahlén, Johanna Törnqvist, Magnus Lönn samt Kerstin Neumuller.

Hittade du informationen du sökte?