Aktuellt om slöjd i Blekinge

Unga slöjdares salong Blekinge 2.0

15 juni-25 augisti 2024, Kulturcentrum Ronneby konsthall

Kulturcentrum Ronneby konsthall blir en arena för kreatörer upp till 19 år, där unga slöjdare från Blekinge, Halland, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län har bjudits in.
Utställningen Unga slöjdares salong ger ett unikt tillfälle att ta del av den yngre generationens skaparkraft och estetiska visioner.

I början av 2023 bjöds barn och unga från Halland, Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län in att ansöka till utställningen. Bilder på verken bedömdes sedan av en jury och de utvalda verken visades på Hallands konstmuseum hösten 2023.

I början av 2024 bjöds ytterligare barn från Blekinge in att ansöka till utställningen- Unga slöjdares salong Blekinge 2.0. Utställningen visar en blandning av slöjdarter, material, tekniker och uttryck.

Enligt barnkonventionens artikel 31 har barn rätt att fritt delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning ge dem en plats att synas, på samma villkor som vuxna.

Välkomna att ta del av framtidens slöjdstjärnor!


Sydosten United och Unga slöjdares salong Blekinge 2.0
15 juni – 25 augusti 2024

Sommarens utställningar på Kulturcentrum Ronneby konsthall består av två jurybedömda utställningar- Sydosten United och Unga slöjdares salong Blekinge 2.0.
I Kulturcentrum Ronneby konsthall ryms uttryck från konst, konsthantverk och slöjd i ett spännande generationsmöte.

Vernissage lördag 15 juni klockan 13.

För-vernissage klockan 11 för antagna utställare.

Sommarens utställningar på Kulturcentrum Ronneby konsthall består av två jurybedömda utställningar- Sydosten United och Unga slöjdares salong Blekinge 2.0.

I Kulturcentrum Ronneby konsthall ryms uttryck från konst, konsthantverk och slöjd i ett spännande generationsmöte. Utställningen öppnar klockan 11 och välkomnar samtidigt antagna utställare till en festlig träff.

Sydosten United 2024 invigs klockan 13 av Anneli Berglund, bild- och formutvecklare Kalmar län från Kalmar konstmuseum i dialog med Kirsti Emaus, tidigare verksamhetschef på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Slöjd i Blekinge inviger Unga slöjdares salong Blekinge 2.0 och presenterar årets unga kreatörer.

Läs mer om kulturcentrum Ronneby konsthalls sommarprogram här. Länk till annan webbplats.


Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd av Region Blekinge. I projektet ingår även Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge.

Unga Slöjdares salong är ett initiativ från Region Halland och Hallands konstmuseum i samverkan med Slöjd i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Hittade du informationen du sökte?