Produktionsstöd till professionella kulturskapare

Produktionsstöd är en form av projektstöd som kan sökas av professionella konstnärer och kulturskapare verksamma i Blekinge. Syftet med stödet är att utveckla nya idéer/verksamheter, ge stöd till projekt, förstudier, stöd till internationellt utbyte, ett residens, medverkan vid en utställning, en festival eller liknande.

Sökande kan vara en juridisk person, såsom en förening, organisation, aktiebolag, kommun etc., eller enskilda näringsidkare (med enskild firma).

Slutredovisning ska vara inlämnad senast sex veckor efter genomfört projekt. Om inte beviljade medel används i enlighet med ändamålet för projektet kan projektägaren bli återbetalningsskyldig.

Ansökan, se nedan, kan lämnas in när som helst under året och mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se. Kontakt kan med fördel tas med kulturstrategen före ansökan, se kontaktuppgifter nedan, för att undvika extraarbete i efterhand.

 Läs mer om våra Villkor här. Öppnas i nytt fönster.

Bidrag beviljas med maximalt 50 % av totalkostnaden

 • Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.
 • Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media eller tryck av böcker.

Region Blekinge prioriterar projekt som:

 • Har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
 • Består av samverkan mellan aktörer och över konstområden.
 • Har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet.

Tänk på det här

 • Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %.
  I Region Blekinge inkluderas även stöd från Musik i Blekinge, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv i Blekinge, Litteratur i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Regional utveckling.
 • Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid.
 • Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.
 • Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet. (Rekvisitionen kan skickas in före genomförandet.)
 • Inga beslut, varken på delegation eller i nämnden, tas under sommaren (ca 20/6-20/8) samt under vintern (ca 15/12-15/2). Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda i god tid före produktionen genomförs, normalt två månader innan, sommartid och vintertid längre, se tider ovan.
Hittade du informationen du sökte?