Ungdomar som dansar på ett torg i Blekinge.

Foto: Olle Enqvist - Sommardans Blekinge, Dans i Blekinge 2022

Regionalt verksamhetsbidrag

Region Blekinge kan ge verksamhetsbidrag till regionala kulturföreningar i Blekinge.

En regional förening är den samlande organisationen för lokala föreningar i länet. Den regionala föreningen är den som driver gemensamma utvecklingsfrågor och erbjuder kompetensutveckling för sina lokala föreningar och/eller publika aktiviteter som är intressanta för hela Blekinge. För att kunna söka medel till verksamhet i Blekinge ska kulturföreningar sträva efter att Region Blekinges övergripande mål gällande Blekinges regionala kulturplan samt den regionala utvecklingsstrategin uppnås.

 • Föreningen ska erbjuda publika aktiviteter för Blekinges invånare, med särskild satsning på prioriterade områden.
 • Föreningens verksamhet ska vara intressant för en stor del av regionen och bidra till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
 • Föreningens verksamhet ska bidra till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt vara fysiskt och geografiskt tillgänglig.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och ska vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni, året innan ansökan avser.

I samband med ansökan om regionalt bidrag ska kulturföreningen lämna:

 • verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 • budget för det kommande verksamhetsåret
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning
 • särskild revisorsrapport.

Vid uppföljningen ska även följande inrapporteras:

 • antal publika aktiviteter
 • antal besökare, varav barn och unga särskilt anges
 • hur arrangemangen har marknadsförts.

Ansökan mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se

Regionala kulturföreningar med verksamhetsbidrag 2024

Blekinge Bygdegårdsdistrikt
Blekinge Hembygdsförbund
Sveriges Konstföreningar Blekinge
Teatersmedjan i Blekinge

Hittade du informationen du sökte?