Regionala utvecklingsmedel - kultur

Regionala utvecklingsmedel ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och bidra till att förverkliga de kulturpolitiska målen i Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025.

Utvecklingsmedel kan sökas av regionala kulturverksamheter, organisa­tioner, ideella föreningar och kommuner i Blekinge för utveckling av nya arbetsmetoder, processer och tekniker, utveckling av nätverk, förstudier, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt med mera.
Utvecklingsmedel kan inte sökas av företag eller enskilda personer.

Läs mer om våra Villkor här. Öppnas i nytt fönster.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Kontakt ska tas med kulturstrategen före ansökan, se kontaktuppgifter nedan.

Bidrag beviljas med maximalt 50 % av totalkostnaden

  • Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.
  • Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media eller tryck av böcker.

Region Blekinge prioriterar ansökningar som:

  • Har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
  • Består av samverkan mellan aktörer och över konstområden.
  • Har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet.

Tänk på det här

  • Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %. I Region Blekinge inkluderas även stöd från Musik i Blekinge, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv i Blekinge, Litteratur i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Regional utveckling.
  • Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid.
  • Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.
  • Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet. (Rekvisitionen kan skickas in före genomförandet.)
  • Inga beslut, varken på delegation eller i nämnden, tas under sommaren (ca 20/6-20/8) samt under vintern (ca 15/12-15/2). Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda i god tid före projektet genomförs, normalt två månader innan, sommartid och vintertid längre, se tider ovan.
Hittade du informationen du sökte?