Arbets- och miljömedicin

Här hittar du information om arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder om det finns samband mellan sjukdom/besvär och det patienten utsatts för i sin arbetsmiljö eller omgivningsmiljön, till exempel kemiska ämnen, vibrationer eller fysisk belastning. I utredningen samarbetar olika yrkesgrupper och ofta ingår arbetsplatsbesök. Patienten kommer på remiss från behandlande läkare eller företagsläkare, som först gjort en basal medicinsk utredning.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen finns i Lund, men tar emot patienter från hela södra sjukvårdsregionen.

Våra tre främsta uppgifter är att:

  • Utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Patienterna har remiss från andra delar av hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.
  • Förebygga ohälsa betingad av arbetsmiljön eller den allmänna miljön.
  • Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbetsmiljö- och miljömedicinska området. Vi anordnar en rad utbildningsaktiviteter.

För kontakt och öppettider se: https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/ Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?