Slöjdstipendium

För att stärka förutsättningar för professionella slöjdare och konsthantverkare att verka och utveckla i Blekinge delar Slöjd i Blekinge årligen ut olika former av stipendier.

Arbetsstipendium- slöjd 2023

Var går gränsen för vad som kan kallas en korg? Tolka och utmana den blekingska korgtraditionen. Arbetsstipendiet uppmuntrade till experimenterande och utforskande arbete med nyskapande tankar, utifrån ett samtida och framtida perspektiv.

Arbetsstipendium- slöjd tilldelades:

Bobbie Hermansson

Bobbie Hermansson vill djupdyka i det blekingska kulturarvet ”Blosskorgar”, vilka var smidda i järn och användes vid ålfiske. Genom att utforska och undersöka blosskorgens historik vill Bobbie, genom smide, sätta den i en modern kontext och ge den nya användningsområden.

Karin Meijer

Karin Meijer har ett livslångt förhållande till korgar- genom dekoration, bärhjälp eller förvaring. Med lera som material och egna erfarenheter vill Karin utforska den blekingska korgtraditionen utifrån dekor och betydelsebärande mönster.

Bobbie och Karins kommande arbete har viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av slöjd och konsthantverk i Blekinge. Deras arbete presenterades under vandringsutställningen Älskade korg på Kulturcentrum Ronneby konsthall i november 2023-januari 2024.

Summa 20 000 kronor/ stipendiat.

Slöjdstipendium 2022

Stipendiet avser att stärka professionella kulturskapare och skapa förutsättningar för utveckling och innovationer inom slöjd och konsthantverksområdet i Blekinge.

Den stipendiat som erhåller Slöjdstipendium 2022 är Petra Andersson, sadelmakare

Petra vill lyfta den handsydda sömmen inom läderhantverk. Genom att fördjupa sig i traditionella sömmar vill hon sätta dem i en modern kontext med nya uttryck och användningsområden.

Arbetet vill hon dokumentera och sprida till fler genom olika plattformar, vilket har viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av Slöjd och Konsthantverksområdet i Blekinge.

Summa 20 000 kronor.

Stipendium 2021- Arbetsstipendium

Tre professionella slöjdare/konsthantverkare valdes ut och erhöll ett arbetsstipendium var. Summa 20 000 kronor per stipendium.

• Magnus Jönsson, Smed
• Alexander Krohn, Krukmakaremäster
• Anna Wintzell, Keramiker

Stipendiaterna har tydligt beskrivit deras påverkan av Covid-19 och det ekonomiska bortfall som
pandemin inneburit. De stipendiater som valts har en viktig betydelse för fortsatt utveckling och bevarande av Slöjd och Konsthantverksområdet i Blekinge.

Arbetsstipendium- Slöjd och konsthantverk var tillfälliga statliga medel, fördelat av Kulturrådet, enligt kultursamverkansmodellen. Ersättningen var avsedd att stärka professionella kulturskapare med anledning av Covid-19.

Stipendium 2021- Möt Mästaren

Stipendiet gav möjlighet att fördjupa och fokusera på en slöjdteknik; immateriell kunskap med syfte att bevara och utveckla kulturarvet.
Summa 35 000 kronor per stipendium.

Niclas Hallberg
"Sökte medel för att utveckla och undersöka begreppet blekingestolar med fokus på Kyrkhultstolen och lyfta dem till en modern kontext. Ofta fanns det svarvade delar på stolarna och Niclas ville arbeta fram en trampsvarv för att kunna utveckla och lära sig tekniken för tillverkning av nya stolar".

Malin Mena
"Sökte medel för att fördjupa, utveckla och återuppta sitt arbete med lera, främst genom svartbränning. Malin ville kombinera olika material med glas. Att koppla samman olika traditionella material bjuder in till att fördjupa immateriell kunskap och utveckla olika slöjdtekniker".

Stina Pehrsdotter
"Sökte medel för att arbeta fram funktionella arbetskläder i hållbara naturmaterial utifrån ett resurstänk, för ett aktivt arbetsliv utomhus. Genom att studera arbetskläder från olika kulturer i olika tidsepoker ville Stina finna mer kunskap och inspiration".

De tre stipendiater som valts ut vidgar slöjdområdet genom sina olika arbetsområden och slöjdtekniker. Att finna inspiration utifrån traditioner utvecklar och bevarar kulturarvet, samt visar betydelsen och vikten av kunskapsöverföring. Deras hållbarhetsperspektiv är helt i linje med flera av målen i Agenda 2030.

Hittade du informationen du sökte?