Stipendium för unga

Utlysning för unga slöjdare/ konsthantverkare.

Stipendium tilldelas person född eller bosatt i Blekinge eller med annan anknytning till Blekinge.
Stipendierna ska ge möjlighet att fördjupa, undersöka och utveckla sitt slöjdande/konsthantverk.

Stipendium för unga 2022

Stipendierna ska ge möjlighet att fördjupa, undersöka och utveckla sitt slöjdande och konsthantverk med utgångspunkt i hållbart slöjdande.

Två unga slöjdare och konsthantverkare erhåller ett stipendium var.
Summa 10 000 kronor per stipendium.

Julia Lindström Norrman
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Julia Lindström Norrman till fortsatt arbete med att utforska ett hållbart skapande, samt användande av lokala resurser inom konsthantverk och då främst inom keramiken".
Louise Rehnström
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Louise Rehnström till fortsatt arbete med att utforska hur hållbara textilier kan tas fram, genom fördjupad kunskap inom spinning och olika vävningstekniker".

Stipendium för unga 2021

Stipendiet ger möjlighet att fördjupa, undersöka och utveckla sitt slöjdande och konsthantverk. Summa 10 000 kronor per stipendium.

Felicia Eriksson
” Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Felicia Eriksson till fortsatt arbete inom det textila fältet där slöjdprocessen, hållbarhet, naturmaterial och kunskapsöverföring står i fokus”.

Johan Jonasson
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Johan Jonasson till fortsatta studier och utforskande på Capellagården Öland inom träområdet- möbelsnickeri. Efter avslutade studier har Johan som mål att starta upp möbelsnickeri i Blekinge”.

Anton Krohn
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Anton Krohn till fortsatt utveckling inom träområdet- möbelsnickeri, en fortsatt fördjupning utifrån tradition och innovation. Där målbilden är att söka lärlingsplats genom Hantverksakademin”.

Kajsa Skarheden
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Kajsa Skarheden till fortsatt fördjupning och utveckling inom det textila fältet där kulturarv och textil går hand i hand. I kollektionen Ställbart= Hållbart undersöker Kajsa möjligheten till att skapa plagg som passar fler”.


Årets stipendiater befinner sig alla i en spännande utvecklingsfas, med traditionella slöjdtekniker som grund utforskar de sina områden. Tankar kring hållbarhet, entreprenörskap, kunskapsöverföring och välbefinnande står i fokus.

Stipendium för unga 2020

Stipendiet ger möjlighet att fördjupa, undersöka och utveckla sitt slöjdande och konsthantverk. Summa 10 000 kronor per stipendium.

Klara Nilsson
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Klara Nilsson till fortsatt arbete inom slöjdområdet; stickning. Klara Nilsson lyfter ett av slöjdens traditionella hantverk till en ny nivå. Klaras känsla för mönster och form sammanstrålar i en härlig färgexplosion”.

Mille Sylvan
”Slöjd i Blekinge vill uppmuntra Mille Sylvan till fortsatt arbete inom slöjdområdet; textil. Mille Sylvan inspireras av sin samtid och tillvaratar lokala resurser med fokus på återbruk, vilket ligger helt i linje med slöjdens hållbarhetsperspektiv”.


Årets stipendiater befinner sig båda i en spännande utvecklingsfas, med traditionella slöjdtekniker som grund utforskar de båda sitt skapande och personliga uttryck.

Hittade du informationen du sökte?