cykling

Baltic Biking UPGRADE

Sedan oktober 2023 arbetar Region Blekinge i Interreg-projektet Baltic Biking UPGRADE. Projekter syftar till att stötta cykelturismen och de företag som erbjuder eller vill erbjuda cykelvänliga erbjudanden.

Projektet pågår till och med augusti 2026 och innefattar en rad aktiviteter kring kartläggning, kunskapshöjning och dialog för både offentliga och privata aktörer i länet. Tillsammans med projektpartners från Danmark, Belgien, Tyskland, Litauen och Polen ska projektet leda till en strategisk utveckling av Eurovelo10-leden som sträcker sig runt södra Östersjön och samtidigt främja de turister som väljer att vistas här.

baltic biking upgrade logga
Hittade du informationen du sökte?