Live in Blekinge

Kraftfull satsning i Blekinge för att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.

Syftet med ”Live in Blekinge” är att skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring eller spets.

– Vi ska få fler att bli intresserade av att komma till Blekinge och göra det lättare att slå slag i saken. En viktig del i det är att skapa och förmedla en gemensam bild av ett attraktivt Blekinge, säger Niklas Carlsson, projektledare på Region Blekinge.

Projektet vill stärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering av Blekinge, det vill säga arbeta för att allt som sägs och görs i satsningen påverkar bilden av Blekinge positivt och förflyttar varumärket i önskad riktning.
  • skapa förutsättningar för ett länsövergripande samarbete som underlättar för alla som är nyfikna på att flytta till eller etablera sig i Blekinge, genom ett koncept ”En väg in”.

Genom ”Live in Blekinge” kan vi skapa struktur, arbetssätt och göra direkt nytta. Vi kan bidra till att våra företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga, till fler etableringar, fler människor i sysselsättning och en bibehållen, eller ännu hellre, ökad välfärd. Och för att lyckas med satsningen jobbar vi tillsammans – länets kommuner, näringslivet, akademin och andra intressenter som vill växa i och utveckla vårt Blekinge.

Region Blekinge är huvudprojektledare och genomför projektet tillsammans med Techtank Länk till annan webbplats. och Visit Blekinge Länk till annan webbplats.. Projektet pågår från maj 2023 till december 2024 och finansieras med regionala tillväxtmedel beslutade av regionala utvecklingsnämnden.

Hittade du informationen du sökte?