Cross Innovation Southern Sweden

Region Blekinge och Region Skåne i samarbete med Netport Science Park har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden att genomföra projektet Cross Innovation Southern Sweden. Genom att använda de kompetenser som finns inom de kulturella och kreativa näringarna kan nya innovationsstrukturer utvecklas och testas.

Utförandeorganisation i Blekinge är Netport Science Park. Här finns med information om projektet: Cross Innovation Southern Sweden – NetPort Länk till annan webbplats..

I förlängningen ska de nya strukturerna främja konkreta lösningar i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller. I projektet kommer vi att utgå från en modell som kallas Cross Innovation Lab. Det är en regional tillämpning av en etablerad innovationsmetodik från Hamburg. Syftet är att snabba på innovationsprocesser och att hitta nya lösningar på framtidens utmaningar.

Hittade du informationen du sökte?