Kickstart 2, projekt för att stärka Blekinges forskning och innovationskapacitet

Projekt är en avgörande del av Blekinges strategi för innovation och smart specialisering. Vårt huvudmål är att stärka Blekinges forsknings- och innovationskapacitet genom att främja samarbetet mellan akademi, kluster och science parker samt utveckla konkreta stöd till industri och företag i vår region.

Projektet har två spår. I det första arbetar vi på att utveckla Blekinges system av testbäddar så att dessa kan utgöra dynamiska miljöer för innovationsutveckling. För det andra fokuserar vi på den gröna omställningen av Blekinges industri. Som en integrerad del av dessa insatser strävar vi även efter att utveckla metoder som kan stimulera och stödja innovationsutveckling i ljuset av de stora samhällsutmaningar vi står inför, inte minst klimatförändringar och försämrad havsmiljö.

Genom att satsa på just testkapaciteter, nya innovationsmetoder och partnerskap samt genom grön omställning ska projektet på sikt bidra till ett mer konkurrenskraftigt Blekinge och ökad tillväxt genom innovationer, entreprenörskap och sysselsättning.

Projektet pågår under perioden 2023-09-01 – 2026-08-31 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Region Blekinge är projektägare och partners är Blekinge Tekniska Högskola, NetPort Science Park och Techtank.

Hittade du informationen du sökte?