Innovationer och samverkan möjliggör Blekinges klimatanpassning

RESIST är ett 5-årigt EU finansierat projekt där 12 regioner i Europa arbetar för att öka motståndskraften mot klimatförändringar genom samverkan, innovation, vetenskap och teknik.

Utformningen av Blekinges innovationsstrategi har gett Region Blekinge möjligheten att tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola Länk till annan webbplats. vara med i projektet som är finansierat av EUs forskning och innovationsprogram Horisont 2020.

Hur påverkas Blekinge om havsnivån höjs? Hur behöver vi tänka när vi planerar etablering av nya havsnära verksamheter? Hur ser vi till att ta hänsyn till detta i våra planeringsprocesser? Vad gör vi när grundvattennivåerna blir lägre?

Huvudfokus för Blekinges medverkan är att bidra till ökad medvetenhet kring hur klimatförändringar påverkar vår region samt ta fram planer, nya arbetssätt och verktyg för att adressera detta. Det görs bland annat genom att använda nya digitala verktyg och metoder för att simulera framtida scenarios.

Målet är att projektet som helhet ska stärka medvetenheten, påskynda omvandling och öka anpassningsförmågan hos medverkande regioner. Starkt samarbete är kärnan i projektet med utbyte av erfarenheter och överföring av kunskap från mer till mindre erfarna regioner.

Projektet bidrar till att nå mål 13, bekämpa klimatförändringar i agenda 2030. Läs mer om målet här: Agenda 2030 | Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

RESIST är en förkortning för Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology.

Projektet pågår från januari 2023 till december 2027.

Läs mer om projektet här. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?